Pametni interfon kao usluga

Pristup zgradi zasnovan na pametnom interfonu nudi veću sigurnost, više pogodnosti i veću isplativost.


Šta je pametni interfon kao usluga
(Smart Intercom as a Service- SIaaS)?

Akuvox pametan interfon je sada dostupan kao usluga. Raznolik izbor pametnih interfona koji odgovaraju različitim scenarijima, mobilni interfon APP-SmartPlus i moćan portal za upravljanje nekretninama, dizajnirani su da pruže neuporedivu interfonsku uslugu kojom se upravlja, obezbeđuje i nadgleda putem Akuvox Cloud-a. Ovi kreativni pristupi doveli su do potpuno novog koncepta „Smart Intercom as a Service- SIaaS“.

Kako funkcioniše

Studije slučaja


Rešenje zasnovano na cloud tehnologijama donosi sigurnost porodičnim kućama


Upravljanje imovinom olakšano uz cloud tehnologije

Izjave

Q.Yao
Australija

"

"Akuvox Cloud će moći da postigne daljinsko nadgledanje i omogući pregledanje podataka dnevnika statusa kapije / vrata na mobilnim aplikacijama. Pruža dobru mobilnost i pogodnost za krajnje korisnike. Upravljački server Akuvox Cloud-a funkcioniše u cloud tehnologijama, i ne zahteva dodavanje fizičkih mašina za smanjenje troškova rada i održavanja."

Celal
Turska

"

"Akuvox Cloud koristimo od početka godine vrlo često i rasporedili smo preko 300 klijenata u cloud tehnologije. Budući da su serveri u Evropi podignuti, veza i performanse su vrlo dobri. Kupci koji ga koriste veoma su sretni i drago im je što ih koriste. Veoma su zahvalne funkcije koje pruža Akuvox kao što su prosleđivanje poziva, daljinsko otvaranje vrata, daljinsko upravljanje alarmom, daljinski video nadzor i evidencija poziva. U našem regionu ne postoji takav sistem interfona u cloud tehnologijama, a sada smo njihov pokretač na tržištu."

Ahmet Aydoğdu
Turska

"

"Uz sistem Akuvox Cloud, veoma ćemo rasteretiti sigurnost naših domova. Štaviše, kada budemo van kuće, veoma se ponosimo funkcijom prosleđivanja poziva."

Michal Parkos jr.
Češka

"

"Povratne informacije koje smo do sada dobili bile su izuzetno pozitivne. Sve funkcioniše kako treba i kupcima se zaista sviđa aplikacija SmartPlus. Do sada nismo imali nijednu žalbu. Jednostavna je za upotrebu, upravljanje je dovoljno složeno za svakodnevne korisnike i postoje funkcije poput NFC otključavanja ili daljinskog otključavanja, video zapisa itd. u čemu kupci zaista uživaju."

Andreas Burghardt
Nemačka

"

"Akuvox Cloud Solution je vrlo moćan, ali jednostavan koncept koji koristi interfone efikasno sa manje konfiguracije i sa mnogim prednostima za naše kupce. Takođe su uključene daljinske usluge i ažuriranje firmware-a koji pružaja najbolju moguću kontrolu i usluge. Karakteristike su na pravom nivou da bi se postigla udobnost za svakodnevnu upotrebu."

Tony
Hong Kong

"

"Akuvox Cloud može da realizuje daljinske audio, video pozive, otključavanje i nadgledanje preko mobilnih aplikacija, a takođe i pruža dobru mobilnost i pogodnost za krajnje korisnike. Njegov upravljački server je realizovan preko cloud tehnologija i ne zahteva dodatne fizičke mašine za smanjenje rada i održavanja troškova."