Mobilne aplikacije

Akuvox SmartPlus

Akuvox SmartPlus je mobilna aplikacija za interfone koja radi sa Akuvox-ovom uslugom u cloud tehnologijama i pametnim interfonima.

Akuvox Vfone

Akuvox Vfone je mobilna aplikacija za interfone koja radi sa većinom SIP servera i Akuvox-ovim pametnim interfonima.