Montažni dodaci za kućne monitore

IT83 10" Android kućni monitor

Stono postolje za seriju Akuvox IT83
Nosač za zid za Akuvox IT83 seriju

Stono postolje za seriju Akuvox IT83

Nosač za zid za Akuvox IT82 seriju

IT82 7" Android zatvoreni monitor

Nosač za zid za Akuvox IT82 seriju

C319 10" Android kućni monitor

Stono postolje za seriju Akuvox C319
Nosač za zid za Akuvox C319 seriju

Stono postolje za seriju Akuvox C319

Nosač za zid za Akuvox C315 seriju

C3157 7" Android zatvoreni monitor

Nosač za zid za Akuvox C315 seriju

C313 7" Linux kućni monitor

Nosač za zid za Akuvox C313 seriju

Nosač za zid za Akuvox C313 seriju

Nosač za zid za Akuvox C312 seriju

C312 unutrašnji audio zaslon osetljiv na dodir

Nosač za zid za Akuvox C312 seriju