IP telefoni

SP-R67G

Dvostruki gigabitni IP telefon u boji velikog dometa

SP-R63G

Dvojaki gigabitni IP telefon u boji

SP-R55G

Dvojaki gigabitni IP telefon

SP-R59P

IP telefon visokog dometa

SP-R52P

Srednji IP telefon

SP-R50P

Početni nivo IP telefona

R15P

Zdravstveni IP telefon sa velikim dugmetom

EM63

Modul za proširenje za IP telefone

EM53

Modul za proširenje za IP telefone

EA40

Adapter za bežične slušalice